:: دوره 25، شماره 3 - ( 6-1396 ) ::
جلد 25 شماره 3 صفحات 44-56 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل موثر بر گرایش به جراحی‌های زیبایی و مدیریت بدن در بین زنان شهر ایلام در سال 1395
حشمت قبادی1، علیرضا کلدی 2، سید محمد صادق مهدوی3
1- گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
2- گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران ، Drkaldi@yahoo.com
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
چکیده:   (2043 مشاهده)

مقدمه: امروزه مدیریت بدن و متغیره‌ های موثر در گرایش به آن از مباحث مهم در جامعه ‌شناسی پزشکی است. بدن صرفاً جنبه زیستی و روان ‌شناختی نداشته بلکه پدیده ‌ای است که به صورت اجتماعی ساخته و پرداخته می‌شود.
مواد و روش ‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمام زنان 19 تا 44 سال شهر ایلام می‌باشد که طبق اطلاعات مرکز آمار ایران تعداد آن ها 47090 نفر بود که از این تعداد 381 نفر بر اساس فرمول کوکران و با روش نمونه‌ گیری خوشه ‌ای چند مرحله ‌ای به عنوان نمونه انتخاب شد اما به دلیل مخدوش بودن 11 پرسشنامه 370 مورد برای تحلیل نهایی برگزیده شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده است. مدیریت بدن در چهار بُعد رویه‌ های لاغری و سلامتی، جراحی ‌های زیبایی، نوع پوشش (لباس) و مراقبت ‌های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل داده و آزمون فرضیه ها از روش های آماری توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و جدول آنالیز واریانس) استفاده و به این منظور از نرم افزار SPSS  بهره گرفته شد.
یافته ‌های پژوهش: نتایج نشان داد که اکثریت زنان مطالعه شده متأهل، خانه ‌دار و و متعلق به طبقه‌ ی متوسط بوده ‌اند. ضمن این که میان متغیر های سن، مصرف رسانه ‌ای، فشار های اجتماعی- فرهنگی، وضع تأهل، میزان تحصیلات و درآمد با مدیریت بدن رابطه معنا دار وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: رسانه ‌ها در جهان امروز یکی از عوامل اصلی مدیریت بدن به حساب می‌آیند و در انتقال فشار های اجتماعی فرهنگی برای لاغر شدن و اندام متناسب نقش مهمی بازی می‌کنند. تحصیلات نیز از عوامل اجتماعی تعیین کننده نوع مدیریت است. افزایش تحصیلات، زنان را مجاب می‌کند که در دوره ‌های متفاوت زندگی متناسب با تحصیلات خود نسبت به کنترل، تنظیم و مانتیور بدن خود اقدام کنند. 
 

واژه‌های کلیدی: مدیریت بدن، مصرف رسانه ‌ای، فشار‌ های اجتماعی – فرهنگی، زنان ایلام
متن کامل [PDF 527 kb]   (1140 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم اجتماعی
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵XML   English Abstract   Printدوره 25، شماره 3 - ( 6-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها