:: دوره 21، شماره 6 - ( آذر ماه 1392 ) ::
جلد 21 شماره 6 صفحات 9-15 برگشت به فهرست نسخه ها
سنجش رابطه استفاده از محیط های آموزش الکترونیکی و وب 2 با مهارت های تحمل فشار روانی، کنترل تکانش و خودآگاهی هیجانی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور
دکتر حسین مهدی زاده1، خانم مریم عزیزی2، خانم فریبا مهدی زاده3
1- دانشگاه ایلام
2- دانشگاه پیام نور ، azizi.maryam7@yahoo.com
3- دانشگاه علوم پزشکی ایلام
چکیده:   (5478 مشاهده)
چکیده مقدمه : فناوری های نوین همه عرصه های زندگی بشر و از جمله آموزش را متاثر نموده است و آموزش پزشکی از این امر مستثنی نیست. این پژوهش با هدف بررسی میزان دانش و مهارت دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور در زمینه کار با محیط های آموزش الکترونیکی، میزان اعتقاد آنها به اثربخشی استفاده از این محیط ها در فرایند یادگیری و سرانجام میزان کاربرد این محیط ها توسط آنها صورت گرفته است. مواد و روش ها : جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور بوده اند که 370 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده، یک پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن برای متغیرهای اساسی تحقیق قابل قبول برآورد گردید. یافته های پژوهش : نتایج این تحقیق حاکی از این است که میزان اعتقاد 69.5 درصد از پاسخگویان به اثربخشی محیط های آموزش الکترونیکی در حد متوسط، میزان دانش و مهارت 48.9 درصد از پاسخگویان در زمینه کار با محیط های آموزش الکترونیکی در حد کم و میزان استفاده 43.0 درصد پاسخگویان از این محیط ها در حد کم بوده است. همچنین مقایسه پاسخگویان دختر و پسر نشان می دهد که میزان دانش و مهارت و همچنین میزان کاربرد محیط های آموزش الکترونیکی توسط پاسخگویان پسر بیش از پاسخگویان دختر بوده است. بحث و نتیجه گیری : با توجه به نتایج توصیه می گردد عوامل و موانع فراروی کاربرد محیط های آموزش الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه ها مورد بررسی قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: آموزش الکترونیکی، آموزش پزشکی، محیط های آموزش الکترونیکی
متن کامل [PDF 419 kb]   (1620 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تکنولوژی آموزشی
دریافت: ۱۳۹۰/۷/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۲/۹/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۲/۹/۱۸


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 6 - ( آذر ماه 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها