:: دوره 21، شماره 6 - ( آذر ماه 1392 ) ::
جلد 21 شماره 6 صفحات 96-105 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی- رفتاری مایکنبام در کاهش کمرویی و گوشه گیری اجتماعی دانش آموزان دبستانی شهرملکشاهی
آقا مهدی غیاثی زاده
دانشگاه آزاد ، mehdi.ghiasy@gmail.com
چکیده:   (12135 مشاهده)
مقدمه: یکی از مشکلات عمده که تأثیربازدارنده ومهم برکارآمدی وپویایی کودکان ونوجوانان داردکمرویی است.کمرویی را به عنوان واکنش های منفی فرد به بودن با غریبه ها یا آشنایان سببی تعریف کرده اند. از علل عمده کمرویی شناخت های آسیب دیده یا پردازش های شناختی نابهنجار در کودکان است.یکی از مداخلات درمانی مؤثردر کاهش کمرویی کودکان بازی درمانی است.لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی- رفتاری مایکنبام درکاهش کمرویی وگوشه گیری اجتماعی انجام شد مواد و روش ها: روش پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. که تعداد50 دانش آموز پسر سال اول ودوم دبستان که درسال تحصیلی 89-90 درشهر ملکشاهی مشغول به تحصیل بوده ، به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چندمرحله ای انتخاب شدند.چک لیست رفتاری کمرویی به عنوان ابزار پژوهش قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل (بازی درمانی شناختی - رفتاری) اجرا گردید و سپس داده های بدست آمده بااستفاده ازروش های آمارتوصیفی وآمار استنباطی تحلیل کوواریانس(ANCOVA)موردتحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش: جهت بررسی اثربخشی مداخلات درمانی مایکنبام در کاهش کمرویی وگوشه گیری اجتماعی دانش آموزان دبستانی از تحلیل کوواریانس استفاده شد.نتایج نشان داد که دو گروه در شرایط پیش از درمان تفاوت قابل توجهی در میزان کمرویی وگوشه گیری اجتماعی نداشتند.درحالی که پس از مداخله(بازی درمانی مایکنبام) مقدارF(69.247) مشاهده شده در سطح 05/0 معنی‌دار است. همچنین میانگین نمره ی کلی کمرویی وگوشه گیری اجتماعی براساس چک لیست رفتاری کمرویی درتمام شاخص ها،پس از انجام بازی درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری مایکنبام نسبت به قبل از انجام مداخله،معنادار است( 05/0P< ). بحث ونتیجه گیری: بازی درمانی به شیوه شناختی- رفتاری مایکنبام دردرمان وکاهش کمرویی وگوشه گیری اجتماعی دانش آموزان دبستانی مؤثر است.
واژه‌های کلیدی: بازی درمانی شناختی- رفتاری، کمرویی، گوشه گیری اجتماعی، رویکرد مایکنبام
متن کامل [PDF 408 kb]   (11684 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1390/7/24 | پذیرش: 1392/10/9 | انتشار: 1392/10/9


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 6 - ( آذر ماه 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها