:: دوره 26، شماره 3 - ( 6-1397 ) ::
جلد 26 شماره 3 صفحات 38-46 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه مرور سیستماتیک و متا آنالیز: مقایسه تاثیر دو گیاه آویشن و سیر بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس
شهین محمدی1 ، حسین ابراهیمی2، کوروش سایه میری 3
1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه باختر، ایلام، ایران
3- مرکز تحقیقات و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران ، sayehmiri@razi.tums.ac.ir
چکیده:   (1415 مشاهده)

مقدمه: با افزایش شیوع کاندیدیازیس در سال های اخیر، استفاده از داروهای گیاهی در درمان قارچ کاندیدا آلبیکنس مورد توجه قرار گرفته و از جمله گیاهان مورد توجه آویشن و سیر می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه بررسی اثر دو گیاه سیر و آویشن بر روی قارچ کاندیداآلبیکنس به روش مرور سیستماتیک و متا آنالیز انجام شد.
مواد و روش ها: با جست وجو در بانک های اطلاعاتی Iranmedex، Pubmed، Google Scholar و SID، 12 مقاله ای که به صورت تجربی در ایران انجام شده بودند، استخراج و داده های آن ها با نرم افزار STATA (نسخه 2/12) و با استفاده از روش متاآنالیز و مدل اثرات تصادفی تحلیل شدند.
یافته های پژوهش: از بین 12 مقاله مورد بررسی، کل حجم نمونه مورد نظر 276 نفر بود. در 5 مطالعه ای که اثر سیر را بر روی مهار قارچ کاندیدا آلبیکنس بررسی کرده بودند،  MIC50 (Minimum inhibition concentration) و MIC90 به ترتیب 0312/0 و 062/0 میلی گرم بر میلی لیتر و  در 7 مطالعه بعدی که اثر مهاری آویشن را بر روی قارچ کاندیداآلبیکنس را مورد بررسی قرار دادند، MIC50 و MIC90 برابر 2 بود که با ترکیب P مطالعات ذکر شده با روش فیشر نشان داده شد که هر دو گیاه سیر و آویشن در مهار رشد قارچ کاندیداآلبیکنس تاثیر معنی داری داشتند(P<0.001).
بحث و نتیجه گیری: از بین دو گیاه دارویی سیر و آویشن، با توجه به پایین بودن میزان MIC50 و MIC90 گیاه سیر نسبت به آویـــشن، می توان گفت که اثر سیر بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس بهتر از آویشن بوده است.

واژه‌های کلیدی: آویشن، سیر، کاندیدا آلبیکنس، قارچ، متاآنالیز
متن کامل [PDF 547 kb]   (505 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۳XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 3 - ( 6-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها