:: دوره 26، شماره 1 - ( 2-1397 ) ::
جلد 26 شماره 1 صفحات 43-51 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش بر شیوه زندگی زنان یائسه
سیما خاوندی زاده اقدم1، رأفت کاظم زاده 2، یلدا محفوظی3
1- گروه مامایی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
2- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران ، r.kazemzadeh@arums.ac.ir
3- گروه روان شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده:   (1082 مشاهده)

مقدمه: بیشتر زنان، دوران یائسگی را زمان اختلالات یا تغییرات در بدن می شناسند، این افراد دقیقاً نمی دانند که این تغییرات چیست و یا چگونه می توان این تغییرات یا عوارض ناشی از آن را به حداقل رساند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش دوران یائسگی بر ابعاد مختلف شیوه زندگی انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1395 بر روی 75 زن یائسه 60-50 ساله ای که به بیمارستان سبلان اردبیل مراجعه نموده بودند، انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه مشتمل بر دو بخش بود. ابتدا پژوهشگر ضمن دعوت زنان یائسه، پرسش نامه را به روش مصاحبه تکمیل و نمونه های مورد پژوهش را به 5 گروه 15 نفره تقسیم کرد، سپس پیش آزمون گرفته شد و هشت جلسه آموزشی 5/1 ساعته برای هر گروه برگزار گردید. پس از هشت هفته از اتمام جلسات آموزشی از اعضای مورد پژوهش، پس آزمون با همان پرسش نامه به روش مصاحبه به عمل آورده شد. در نهایت داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS vol.12 و آزمون های تی، کندال و مک نمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان P کــمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که آموزش، تاثیرات مثبت بر روی عادات غذایی، ورزش و پیاده روی، استفاده از نور آفتاب، خواب و استراحت دارد(P<0.01).
بحث و نتیجه گیری: آموزش در ایجاد تغیــیر رفتار زنان در جهت بهبود شیوه زندگی شان در دوران یائسگی تاثیر دارد و می تواند سبب ارتقای سلامت زنان شود.
 
 

واژه‌های کلیدی: آموزش، شیوه زندگی، زنان یائسه
متن کامل [PDF 550 kb]   (410 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامائی
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۹XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 1 - ( 2-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها