:: دوره 25، شماره 4 - ( 8-1396 ) ::
جلد 25 شماره 4 صفحات 60-69 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کیفی و کمی ‌میکرو ارگانیسم‌ های هوا برد و غلظت کل ذرات معلق و قابل استنشاق ناشی از طوفان ریز گرد ‌ها در هوای شهر ایلام : مطالعه مقطعی 6 ماهه
روح اله مقصودی1، نعمت اله کرد2، عبدالحسین پورنجف1
1- گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
2- گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران ، kurd_hse@yahoo.com
چکیده:   (2332 مشاهده)
 مقدمه: در سال‌ های اخیر طوفان‌های گرد و غبار مکرراً به مناطق وسیعی از نیمه غربی ایران وارد شده اند. ذرات گرد و غبار اثرات منفی بر روی محیط زیست و حیات پستانداران و زندگی انسان دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میکرو ارگانیسم‌ های هوا برد و غلظت کل ذرات معلق و قابل استنشاق ناشی از طوفان ریز گرد‌ها در هوای شهر ایلام در طی یک دوره بررسی 6 ماهه انجام شد.
مواد و روش ‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی، از نوع مقطعی  می‌باشد که در سال 1391 در شهر ایلام  انجام گرفت. جهت نمونه برداری و قرائت مقادیر کل ذرات معلق گرد و غبار (TSP) از دستگاه قرائت مستقیم ذرات گرد و غبار در طیف غلظتی µg/m31 تا mg/m32500 استفاده شد. سیکلون مجهز به فیلتر به همراه پمپ نمونه برداری، جهت اندازه گیری ذرات قابل استنشاق با قطر کم تر از mµ 10 استفاده شد. هم چنین جهت تعیین وضعیت میکروبی گرد و غبار از فیلتر ممبران سلولزی (37 میلی متری با پور سایز 45/0 میکرون) و پمپ نمونه برداری استفاده شد. داده‌ ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته‌ های پژوهش: یافته‌ها نشان داد که بیش ترین غلظت کل ذرات معلق (TSP) و ذرات قابل استنشاق (PM10) در خرداد ماه به ترتیب با مقدار 22/5 و 1/3 میلی گرم بر متر مکعب ثبت شده است. مقایسه کیفیت هوای شهر ایلام از نظر وجود ذرات قابل استنشاق و کل ذرات معلق با مقدار استاندارد ( رنج g/m3μ 150 > ) به تفکیک ماه ‌های مورد بررسی نشان داد که به جز در مرداد ماه که میانگین غلظت TSP‌ ها زیر حد استاندارد بوده در سایر ماه ‌های مورد بررسی غلظت PM10‌ ها و کل ذرات معلق بالای مقدار استاندارد بوده است. 
بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حدود غلظت ذرات از مقادیر استاندارد بالا تر بوده و هم چنین حاوی میکرو ارگانیسم‌ هایی است که  می‌ توانند سلامتی انسان را تهدید نمایند، لذا لزوم کنترل آن‌ ها امری ضروری به نظر  می‌ رسد. 
واژه‌های کلیدی: طوفان ریز گرد ها، میکرو ارگانیسم ‌های هوا برد، ذرات معلق و قابل استنشاق، شهر ایلام
متن کامل [PDF 946 kb]   (448 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: 1395/4/22 | پذیرش: 1395/5/30 | انتشار: 1396/8/24XML   English Abstract   Printدوره 25، شماره 4 - ( 8-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها