:: دوره 26، شماره 5 - ( 10-1397 ) ::
جلد 26 شماره 5 صفحات 172-179 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی وضعیت سرمایه فکری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام
محمد ایدی1، ظریفه ساده میری2
1- گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران ، mohamaidi@gmail.com
2- گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
چکیده:   (1758 مشاهده)

مقدمه: اساسی ‌ترین مشخصه سازمان‌ های هوشمند قرن بیست و یکم، تاکید بر دانش و اطلاعات است. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سرمایه فکری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1394 می ‌باشد.
مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی پیمایشی می ‌باشد. جامعه آماری کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی ایلام به تعداد 330 نفر می ‌باشد که بر اساس فرمول کوکران 178 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابزار اصلی گردآوری داده ‌ها پرسش نامه‌ استاندارد با روایی و پایایی بالا بود. پرسش نامه سرمایه فکری بونتیس(25 سوال) برای سنجــــش سرمایه فکری مورد استفاده قرار گرفتند. ابزار تجزیه و تحلیل داده ‌ها، نرم افزار SPSS بود و با توجه به تایید نرمال بودن داده‌ ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف، از آزمون ‌های پارامتریک تی برای آزمون فرضیه‌ های تحقیق بهره گرفته شد.
یافته های پژوهش: یافته‌ های تحقیق نشان داد وضعیت دانشگاه علوم پزشکی ایلام از لحاظ سرمایه فکری و مولفه های آن یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی در حد مطلوب می‌ باشد.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت که اگر در سازمانی به مدیریت سرمایه های فکری توجه شود، در آن سازمان، گرایش به نوآوری سازمانی توسعه پیدا می کند.
 

واژه‌های کلیدی: مدیریت سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای
متن کامل [PDF 471 kb]   (491 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/3/3 | پذیرش: 1395/10/11 | انتشار: 1397/10/25XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 5 - ( 10-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها