:: دوره 25، شماره 6 - ( 12-1396 ) ::
جلد 25 شماره 6 صفحات 29-35 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف(BASNEF MODEL) در افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی
محمد رضا منظم اسماعیل پور1، فریدون لعل2، فرشته مجلسی3، روح اله فلاح مدواری4، کامران نجفی1، علی رضا فلاح مدواری5، ولی سرسنگی6
1- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
3- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
4- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران ، fallah134@yahoo.com
5- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران
6- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
چکیده:   (2400 مشاهده)

مقدمه: طول مدت زمان استفاده از گوشی در کارایی برنامه حفاظت شنوایی موثر می باشد. بسیاری از آموزش هایی که در سطح صنایع مختلف انجام می شود بیشتر در زمینه بررسی عوامل موثر بر استفاده از گوشی می باشد ولی در زمینه افزایش مدت زمان استفاده از گوشی، کار زیادی انجام نشده است از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف در افزایش مدت زمان استفاده کارگران از گوشی حفاظت  شنوایی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای- مقطعی، داده ها با استفاده از پرسش نامه مدل بزنف به صورت قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی جمع آوری گردید. مداخله آموزشی که بر اساس مدل بزنف برای گروه مورد طراحی شده بود به صورت پنج جلسه آموزشی به شیوه سخنرانی و پرسش و پاسخ انجام گردید و جهت یاد آوری از پیامک و پوستر استفاده شد.
یافته های پژوهش: میانگین نمره تمام حیطه های مدل بزنف بعد از مداخله آموزشی گروه مداخله نسبت به میانگین نمره قبل افزایش پیدا کرده است و این افزایش از نظر آماری معنادار بود(P<0.001) و میانگین نمرات در گروه شاهد تغییری پیدا نکرده است. هم چنین یافته ها نشان می ‌دهد که در بین حیطه های مدل بزنف بیشترین نمره مربوط به قصد رفتاری و کمترین نمره مربوط به عوامل قادرکننده می باشد و سازه هنجارهای انتزاعی نیز تاثیر به سزایی در مداخله آموزشی داشته است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که سازه هنجارهای انتزاعی مدل بزنف در جهت افزایش مدت زمان استفاده کارگران از گوشی حفاظت شنوایی موثر بوده است. بنا بر این پیشنهاد می شود که در برنامه ریزی و مداخلات آموزشی مورد توجه ویژه ای قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: گوشی حفاظت شنوایی، مدل بزنف، مداخله آموزشی، صنعت کاشی
متن کامل [PDF 544 kb]   (470 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/2/11 | پذیرش: 1395/3/16 | انتشار: 1396/12/12XML   English Abstract   Printدوره 25، شماره 6 - ( 12-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها