:: دوره 25، شماره 5 - ( 10-1396 ) ::
جلد 25 شماره 5 صفحات 42-48 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن کولین دهیدروژناز 12676rs با نا باروری در جمعیتی از مردان نا بارور استان گیلان
میلاد پورجعفر1، حمیدرضا وزیری 2، طوبا میرزا پور3
1- گروه ژنتیک، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ، vaziri@guilan.ac.ir
3- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده:   (1238 مشاهده)

مقدمه: در حدود 50 % موارد نا باروری به دلیل فاکتور های مردانه است. شواهدی وجود دارد که نشان می ­دهد، سوخت و ساز نا بجای ریز مغذّی­ ها ممکن است نقش مؤثّری در نا باروری مردان داشته باشد. کولین یک عامل حیاتی در تنظیم ساختار و سیّالیت غشای اسپرم است. این ماده­ ی مغذّی نقش مهمی در بلوغ و ظرفیت غشای اسپرم دارد. پلی ­مورفیسم تک نوکلئوتیدی 12676rs  (c.233T > G) در ژن کولین دهیدروژناز که منجر به جایگزینی اسید آمینه آرژنین به لوسین در موقعیت 78 پروتئین محصول این ژن می شود، می ­تواند میزان و فعّالیت این آنزیم و در نتیجه متابولیسم کولین، فرآیند تحرک سپرم، لقاح و باروری را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط پلی­ مورفیسم ژن کولین دهیدروژناز 12676rs با نا باروری در مردان می ­باشد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه، 50 مرد نا بارور و 50 مرد سالم از استان گیلان مورد بررسی قرار گرفتند. DNA ژنومی از خون محیطی استخراج گردید و تعیین ژنوتیپ با روش PCR-RFLP انجام شد.  نتایج حاصل با نرم افزار Med Calc (v12.1.4.0)  مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته های پژوهش: تفاوت معنی داری در توزیع آلل  Gو T در بین افراد سالم و بیمار وجود داشت (P<0.05). فراوانی ژنوتیپ ­های GG، GT و TT در افراد بیمار به ترتیب برابر با 28 50 % و 22 %  بود و در افراد سالم فراوانی ‌ها برابر با 52%، 36 % و 12% بودند و تفاوت معنی ­داری در توزیع این فراوانی بین افراد بیمار و سالم وجود داشت (P<0.05). 
بحث و نتیجه گیری: به نظر می ­رسد ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم 12676rs با نا باروری مردان در جمعیت مورد مطالعه هم از لحاظ ژنوتیپی و هم اللی وجود دارد. جهت تایید این یافته ها، مطالعات بیش تری در جمعیت های جغرافیایی یا نژادی مختلف با تعداد بیش تری از بیماران و افراد کنترل لازم می ­باشد.

واژه‌های کلیدی: پلی مورفیسم، کولین دهیدروژناز، نا باروری ایدیو پاتیک مردان، واکنش زنجیره ای پلیمراز
متن کامل [PDF 522 kb]   (367 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک مولکولی
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷XML   English Abstract   Printدوره 25، شماره 5 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها