:: دوره 26، شماره 3 - ( 6-1397 ) ::
جلد 26 شماره 3 صفحات 56-62 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه هوش هیجانی و سبک ‌های رهبری مدیران با رضایت شغلی کارکنان بیمارستان‌ های علوم پزشکی شهر کرمان
عبدالزهرا نعامی1 ، محمود شیرازی2، علی عرب2، ساره میرشکار3، رضا ایمانخواه4
1- گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
2- گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
3- گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ، sarehmirshekar@gmail.com
4- گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد زاهدان، زاهدان، ایران
چکیده:   (2785 مشاهده)

مقدمه: نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهم‌ ترین ابزارها برای رسیدن به هدف‌ های سازمان است، زیرا نقش مهمی ‌در افزایش و کاهش بهره‌ وری سازمان دارد. لذا بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی و سبک‌ های رهبری مدیران در رضایت شغلی کارکنان بیمارستان ‌های علوم پزشکی شهر کرمان می‌باشد.
مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه‌ های علوم پزشکی شهر کرمان می‌ باشد که با استفاده از روش نمونه ‌گیری در دسترس تعداد 160 نفر به‌ عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع ‌آوری اطلاعات از پرسش نامه ‌های هوش هیجانی، توصیف رفتار رهبر و رضایت شغلی استفاده شد. در بررسی این پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده ‌شده است.
یافته های پژوهش: یافته‌ های این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و سبک‌ های رهبری مدیران با رضایت شغلـــی کارکنان دانشگاه‌ های علوم پزشکی شهر کرمان رابطه مثبت معنی­ داری وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای هوش هیجانی و سبک ‌های رهبری 53 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین می‌نمایند
بحث و نتیجه ‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر مسئولان سازمان‌ ها بایستی به نقش این متغیرها توجه ویژه داشته باشند.

واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، سبک‌ های رهبری، رضایت شغلی
متن کامل [PDF 701 kb]   (1045 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1394/9/2 | پذیرش: 1395/12/10 | انتشار: 1397/6/24XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 3 - ( 6-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها