:: دوره 23، شماره 7 - ( 11-1394 ) ::
جلد 23 شماره 7 صفحات 132-143 برگشت به فهرست نسخه ها
مشکلات تنظیم هیجانات در بیماران آسیب مغزی خفیف در مقایسه با افراد سالم
الهام شفیعی1، اسماعیل فخاریان2، عبدالله امیدی1، حسین اکبری1، علی دلپیشه3
1- دانشگاهعلومپزشکیکاشان
2- دانشگاهعلومپزشکیکاشان ، efakharian@gmail.com
3- دانشگاه علوم پزشکی ایلام
چکیده:   (3755 مشاهده)

مقدمه: اختلالات هیجانی بیماران مبتلا به آسیب مغزی تاثیر به سزایی بر پیامد بازتوانی آن ها دارد. بنا بر این این پژوهش، به بررسی ارتباط بین آسیب تروماتیک مغزی با مشکلات تنظیم هیجانات و مقایسه مشکلات تنظیم هیجانات افراد آسیب دیده مغزی با افراد سالم پرداخته است.

مواد و روش ­ها: این پژوهش به صورت مطالعه کوهورت بر روی بیماران با ترومای خفیف(TBI) بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و افراد سالم مراجعه کننده به همان بیمارستان انجام شد. در این پژوهش از مقیاس دشواری در نظم بخشی هیجانی(DERS)، مقیاس­ عاطفه مثبت و منفی(PANAS) همراه با اطلاعات دموگرافیک بیماران و پرسش نامه مربوط به اطلاعات عصب شناختی آن ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون t مستقل، کای دو و آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد.

یافته­ های پژوهش: نتایج این مطالعه نشان داد میانگین و انحراف استاندارد تنظیم هیجانی در گروه BI 8/21±6/112 و در گروه کنترل برابر 14±93 بود(P<0.001)، هم چنین مقایسه  بیماران تروماتیک مغزی خفیف و گروه افراد سالم از نظر  PANAS نشان داد که تفاوت معنی داری بین آن ها وجود دارد(P<0.001). آنالیز رگرسیون خطی نشان داد متغیرهای گروه(TBI، شاهد)(&beta;=20.4, P<0.001)، سن(&beta;=0.339, P=0.01)، داشتن سابقه خانوادگی اختلال روانی در بستگان درجه 1 (&beta;=-9.419, P=0.01)، وضعیت اقتصادی(&beta;=6.108, P=0.04) و داشتن سابقه بیماری زمینه ای(&beta;=15.014, P=0.00) به عنوان پیش گو کننده مشکلات تنظیم هیجانات می باشند.

بحث و نتیجه گیری: تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره در این تحقیق نشان داد که مهم ترین متغیر تاثیرگذار بر دشواری در تنظیم هیجانات، قرار گرفتن در گروه بیماران می باشد. توانبخشی شناختی یکی از ضروریات مداخلات درمان های روان شناختی در بیماران تروماتیک مغزی است.

واژه‌های کلیدی: تنظیم هیجان، ترومای خفیف، آسیب مغزی، عوامل خطرزا
متن کامل [PDF 768 kb]   (1235 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی
دریافت: ۱۳۹۴/۲/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۴/۴/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۹


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 7 - ( 11-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها