:: دوره 23، شماره 6 - ( 10-1394 ) ::
جلد 23 شماره 6 صفحات 110-120 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمانی بر تعارضات والد-فرزندی و خودکارآمدی در نوجوانان پسر
سجاد سهراب ن‍ژاد1، سیدجلال یونسی2، اصغر دادخواه1، اکبر بیگلریان1
1- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
2- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ، Jyounesi@uswr.ac.ir
چکیده:   (4549 مشاهده)

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمانی بر تعارضات والد-فرزندی و خودکارآمدی نوجوانان پسر شهر ایلام صورت گرفته است.

مواد و روش ها: این پژوهش به روش آزمایشی و به صورت پیش و پس آزمون با گروه گواه و گمارش تصادفی انجام گرفت. جامعه آماری این مطالعه شامل نوجوانان پسر شهر ایلام و نمونه آماری نیز دانش آموزان دبیرستانی سال اول شهید شهریاری و مطهری شهر ایلام در سال1393 بودند، که از بین آن ها تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل گمارش شدند. برای سنجش متغیر وابسته نیز از پرسش نامه تعارض والد-فرزندی و خودکارآمدی استفاده شد.

یافته های پژوهش: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که در پس آزمون، نمرات تعارض والد-فرزندی در آزمودنی‌ های گروه‌ آزمایش نسبت به آزمودنی ‌های گروه گواه، کاهش معناداری داشته است. هم چنین نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون، نمرات خودکارآمدی آزمودنی‌ های گروه‌ آزمایش نسبت به آزمودنی ‌های گروه گواه، افزایش معناداری داشته است.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که برنامه آموزش مفاهیم واقعیت درمانی موجب کاهش تعارضات والد-فرزندی و افزایش خودکارآمدی نوجوان پسر شده است و بنا بر این پیشنهاد می شود که به این برنامه در جهت کاهش تعارضات والد-فرزندی و افزایش خودکارآمدی در سطوح آموزشی، روانی و تربیتی در کنار دیگر برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: آموزش مفاهیم واقعیت درمانی، تعارضات والد-فرزندی، خودکارآمدی
متن کامل [PDF 666 kb]   (2508 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 6 - ( 10-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها