:: دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1389 ) ::
جلد 18 شماره 4 صفحات 27-34 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در پره اکلامپسی
علی خسروبیگی1، ناهید لرزاده2، حسن احمدوند3
1- گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، khosrowbeygi@yahoo.com
2- گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
3- گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
چکیده:   (9658 مشاهده)

مقدمه: پره اکلامپسی نوعی سندرم ویژه حاملگی و از علل اصلی مرگ و میر مادر و جنین است. هدف از مطالعه حاضر بررسی سطوح سرمی آدیپونکتین، رابطه بین لپتین و آدیپونکتین و نیز میزان نسبت لپتین به آدیپونکتین در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی در مقایسه با زنان باردار نرمال بود. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 60 نمونه بیمار، شامل 30 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی و نمونه غیر بیمار شامل 30 زن باردار نرمال، مورد بررسی قرار گرفت. میزان سطــوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در نمونه ها با استفاده از روش ELISA اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون آماری t‏-test مستقل و آنالیز همبستگی پیرسن انجام شد. مقادیر 05/0>p از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش: سطوح سرمی لپتین در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی به طور معنی داری بالاتر از گروه نرمال بود، در حالی که سطوح سرمی آدیپونکتین کاهشی معنی دار را نشان داد. همبستگی معکوس معنی داری بین سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در هر دو گروه بیمار و نرمال مشاهده گردید. نسبت لپتین به آدیپونکتین در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی افزایش معنی داری را نشان داد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، افزایش غلظت لپتین و کاهش سطوح آدیپونکتین می تواند به عنوان نوعی شناساگر در تشخیص پره اکلامپسی شدید مطرح گردد.

واژه‌های کلیدی: لپتین، آدیپونکتین، پره اکلامپسی
متن کامل [PDF 266 kb]   (2069 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1389/12/24 | پذیرش: 1394/1/19 | انتشار: 1394/1/19


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها