:: دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1389 ) ::
جلد 18 شماره 4 صفحات 12-19 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر فشار در نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زا
تهمینه صالحیان1، فرانک صفدری2، آرزو پیرک، افسانه کاظمیان، زهرا عطاردی، شهین دخت نوابی ریگی
1- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، tahminehsalehian@yahoo.com
2- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
چکیده:   (20578 مشاهده)

مقدمه: درد پدیده ای طبیعی و جزء لاینفک زایمان است. تاکید زیادی در درمان درد زایمان وجود دارد. از آن جائی که کاهش درد با استفاده از دارو اثرات نامطلوب به همراه دارد، بهتر است از روش های غیردارویی در تسکین درد استفاده شود. یکی از روش ها، استفاده از طب فشاری است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر فشار در نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زا بود. مواد و رو ش ها: این کار آزمایی بالینی روی 60 خانم نخست زا انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. روش گرد آوری داده ها پرسش نامه بود. ابتدا قبل از هر گونه مداخله، شدت درد با استفاده از مقیاس سنجش درد(VAS) در دیلاتاسیون 4 سانتی متر و سپس 6 و 8 و 10 سانتی متر سرویکس اندازه گیری شد. بعد از انجام مداخله، شدت درد مجددا اندازه گیری شد. برای انجام مداخله، با شروع هر انقباض کمک پژوهشگر در گروه مورد با انگشتان شست خود بر روی نقطه هوگو در هر دو دست مددجو فشار وارد نمود و در گروه شاهد انگشتان شست با نقطه هوگو تماس داشتند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی تی تست، کای اسکوئر و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین شدت درد مرحله اول بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد وجود دارد هر چند با پیشرفت لیبر، شدت درد نیز افزایش می یافت، در گروه مورد این افزایش به طور معنی داری کمتر بود(0P=) هم چنین در این گروه میانگین شدت درد قبل و بعد از مداخله در دیلاتاسیون های 4 و 6 و 8 سانتی متر معنی دار بود،(0P=). بین میانگین طول مدت مرحله اول و دوم نیز اختلاف معناداری بین دو گروه مورد و شاهد وجود داشت.(0P=) بحث و نتیجه گیری: فشار بر نقطه هوگو به تسکین درد و کوتاه شدن مدت زایمان منجر می گردد و هیچ عارضه جانبی روی مادر و نوزاد ندارد.

واژه‌های کلیدی: شدت درد، درد زایمان، نقطه هوگو، زنان نخست زا
متن کامل [PDF 292 kb]   (3599 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1389/12/24 | پذیرش: 1394/1/19 | انتشار: 1394/1/19


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها