:: دوره 23، شماره 3 - ( 6-1394 ) ::
جلد 23 شماره 3 صفحات 16-25 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین سلامت معنوی با افسردگی در سالمندان
سعید سعیدی مهر1، سحر گراوندی2، آزاده ایزدمهر3، محمد جواد محمدی4، محمد حسنی5
1- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران
3- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز
4- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات خوزستان
5- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس
چکیده:   (6806 مشاهده)

مقدمه: سلامت معنوی، یکی از ابعاد مهم سلامت در انسان محسوب می شود. به طور کلی سلامت معنوی با ویژگی های ثبات در زندگی، هماهنگی، احساس ارتباط نزدیک با خویشتن، خدا، جامعه و محیط مشخص می شود. سلامت معنوی در دوران سالمندی که افراد بسیار آسیب پذیر و حساس هستند بسیار مهم و کلیدی است. هدف از انجام این مطالعه تعیین رابطه سلامت معنوی با افسردگی در سالمندان بازنشسته صنعت نفت اهواز می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری سالمندان بازنشسته صنعت اهواز بودند که 200 سالمند با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش سلامت معنوی از پرسش نامه سلامت معنوی(SWB) و برای افسردگی از پرسش نامه افسردگی(GDS) استفاده شد. نتایج به روش تحلیل واریانس چند متغیره و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS vol.16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که میانگین سنی در این مطالعه 4±65 سال بود. از نظر تحصیلات بیشترین فراوانی در گروه کمتر از دیپلم با 44 درصد دیده شد. میانگین نمره سلامت معنوی 8/13± 105و افسردگی 2/4±35/4 بود. سلامت معنوی اکثر شرکت کنندگان در سطح بالا(36/54 درصد)، سپس در سطح متوسط(53/45) بود. بین سلامت معنوی و افسردگی سالمندان رابطه منفی معنی داری وجود دارد(P=<0.0001). بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد در دوران سالمندی بین افسردگی و سلامت معنوی ارتباط معنی داری وجود دارد و اگاهی دادن نسبت به سلامت معنوی در کاهش مشکلات روحی-روانی می تواند کمک کننده باشد.

واژه‌های کلیدی: سلامت معنوی، افسردگی، سالمندی
متن کامل [PDF 517 kb]   (2268 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی اجتماعی
دریافت: 1393/4/12 | پذیرش: 1393/7/26 | انتشار: 1394/6/30


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 3 - ( 6-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها