:: دوره 22، شماره 4 - ( ضمیمه شهریور ماه 1393 ) ::
جلد 22 شماره 4 صفحات 206-216 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه‌ ویژگی‌های شخصیتی با سبک‌های هویت در دانشجویان
راضیه صادقی 1، فخری تاجیک زاده2، مهناز مهرابی زاده هنرمند2
1- دانشگاه شهید چمران اهواز ، raziehsadeghi90@yahoo.com
2- دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (3710 مشاهده)
مقدمه: در تعریف هویت، استمرار شخصیت به عنوان یک واژه کلیدی به کار می‌رود، استمرار شخصیت به این معنی است که فرد در طول زمان و مکان همان شخص است و نه شخص دیگر. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با سبک‌های هویت در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع همبستگی متعارف می‌باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر، تمام دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 92-1391 بود. نمونه‌ در این پژوهش شامل 360 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود، که به روش تصادفی چندمرحله‌ای خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش شامل پرسشنامه‌ سبک‌های هویت و پرسشنامه پنج عاملی نئو بود. جهت تحلیل داده‌ها از روش همبستگی متعارف و نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته‌های پژوهش: ضرایب ساختاری بدست آمده در این پژوهش نشان داد که الگویی از نمره‌های بالا در وجدانی‌بودن، توافق-پذیری و برون‌گرایی با الگویی از نمره‌های بالا در سبک هویت هنجاری و سبک هویت اطلاعاتی (001/0>P) همبسته هستند. بنابراین یافته‌های این پژوهش نشان داد که ترکیب وجدانی‌بودن، توافق‌پذیری و برون‌گرایی پایین احتمال دو سبک هویت هنجاری و اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. بحث و نتیجه گیری: بنابراین، نتایج پژوهش حاضر ارزش پیش‌بینی کنندگی ویژگی‌های شخصیتی را در سبک‌های هویت برجسته نمود.
واژه‌های کلیدی: ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویت، دانشجویان
متن کامل [PDF 393 kb]   (2173 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۳ | پذیرش: ۱۳۹۳/۳/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۳/۶/۲۴


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 4 - ( ضمیمه شهریور ماه 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها