:: دوره 22، شماره 2 - ( 3-1393 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 39-49 برگشت به فهرست نسخه ها
سن، جنسیت و عوامل روانشناختی همراه با اقدام به خودکشی بین جمعیت 20 تا 70 ساله شهر تهران در سال 1392
اسحق رحیمیان بوگر
، i_rahimian@semnan.ac.ir
چکیده:   (8188 مشاهده)
مقدمه: بررسی اقدام به خودکشی و عوامل آن پیامدهای بالینی ارزشمندی در حوزه های پیشگیری و مداخله در بحران دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بین سن، جنسیت و عوامل روانشناختی همراه با اقدام به خودکشی در جمعیت عمومی بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، 154 نفر شامل 43 فرد اقدام کننده به خودکشی با مسمویت دارویی از میان افراد مراجعه کننده به دو مرکز مسمومین بیمارستان های آموزشی درمانی تهران و 111 فرد بدون سابقه اقدام به خودکشی به‌شیوه نمونه‌گیری در دسترس از میان کارمندان این بیمارستان ها انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو، چک لیست نشانه های روانی، پرسشنامه سبک دفاعی، مقیاس افکار خودکشی بک، مقیاس ناامیدی بک و پرسشنامه جمعیت شناختی جمع‌آوری و با آزمون T و رگرسیون لوجستیک با استفاده از PASW تحلیل گردید. یافته های پژوهش: افکار خودکشی (033/18- 616/1:CI%؛ 714/8 OR=)، پرخاشگری (115/16- 829/1:CI%؛ 006/5 OR=)، روانپریشی (551/7- 008/0:CI%؛ 035/2 OR=)، روان رنجورخویی (417/9- 704/1:CI%؛ 991/4 OR=)، برون گرایی (965/8- 014/1:CI%؛ 818/2 OR=)، سبک دفاعی روان آزرده (946/8- 399/1:CI%؛ 615/3 OR=)، سبک دفاعی رشدنایافته (466/7- 008/1:CI%؛ 215/2 OR=)، و ناامیدی (058/21- 834/1:CI%؛ 922/8 OR=) به طور معناداری اقدام کنندگان به خودکشی را از افراد بدون سابقه اقدام به خودکشی تفکیک کردند (001/0P<). بحث و نتیجه‌گیری: در این مدل، عوامل روانشناختی خطرساز نسبت شانس اقدام به خودکشی را افزایش می دهد. این یافته دارای پیامد کاربردی در طراحی مداخلات پیشگیرانه و برنامه های مداخله در بحران در زمینه رفتارهای خود آسیب رسان است.
واژه‌های کلیدی: خودکشی، روان رنجورخویی، مکانیزم دفاعی، برون گرایی، ناامیدی
متن کامل [PDF 378 kb]   (2178 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1392/9/21 | پذیرش: 1392/12/7 | انتشار: 1393/3/19


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 2 - ( 3-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها