:: دوره 22، شماره 1 - ( 1-1393 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 31-40 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر مراقبت کانگرویی مادر بر درد ناشی از رویه های تهاجمی در نوزادان نارس بخش مراقبت های ویژه نوزادان مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان
فاطمه چراغی1، مریم پاک سرشت2، پریسا پارسا 3، قدرت اله روشنایی4، بهناز بصیری5
1- مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل.دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری مامایی
3- مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل.دانشگاه علوم پزشکی همدان ، pparsa2003@yahoo.com
4- مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان
5- بیمارستان فاطمیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده:   (5819 مشاهده)
مقدمه: بکارگیری روش‌های غیرتهاجمی جهت کاهش درد نوزادان نارس بستری ضروری است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر مراقبت کانگرویی مادر بر درد ناشی از رویه‌های تهاجمی دردناک در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بود. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی 70 نوزاد نارس بستری انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون، مراقبت کانگرویی به مدت 30 دقیقه انجام شد و نشانه‎های فیزیولوژیکی و رفتاری درد 15 دقیقه بعد از شروع مراقبت کانگرویی (دقیقه صفر)، حین رویه دردناک (دقیقه 15) و 15 دقیقه بعد از برقراری مجدد مراقبت کانگرویی (دقیقه 30) و در گروه کنترل این نشانه‌ها در دقایق صفر (15 دقیقه بعد از خوابیده به پشت قرار دادن نوزاد در انکوباتور)، 15 (حین رویه دردناک) و30 (15 دقیقه بعد از رویه دردناک) با استفاده از چک لیست نشانه های فیزیولوژیک و مقیاس بررسی درد نوزادان نارس مشاهده و ثبت شدند. یافته‌ها: بنابر یافته‌ها از نشانه‌های فیزیولوژیکی درد در ضربان‌ قلب، اشباع اکسیژن شریانی، برافروختگی صورت و تعریق بین گروه آزمون و کنترل اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (05/0P<). از نشانه‌های رفتاری درد در تغییر الگوی تنفسی، سطح هوشیاری (05/0 P<)، وضعیت قرار بازوها و پاها (01/0 P<) بین گروه آزمون و کنترل اختلاف معنی دار آماری وجود داشت. بحث و نتیجه گیری: مراقبت کانگرویی روشی کاربردی و غیرتهاجمی جهت کاهش درد ناشی از رویه‌های تهاجمی دردناک نوزادان نارس بستری است.
واژه‌های کلیدی: درد، مراقبت کانگرویی، نوزاد نارس
متن کامل [PDF 449 kb]   (1616 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۲/۸/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۳/۲/۱۰


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 1 - ( 1-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها