:: دوره 15، شماره 1 - ( 1-1386 ) ::
جلد 15 شماره 1 صفحات 14-18 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان شیوع پسودوموناس آئروژینوزا و آسینتوباکتر با مقاومت چند دارویی در بیماران بستری شده در بیمارستان بقیه‌الله «عج»
مهدی قربانعلی زادگان
چکیده:   (45145 مشاهده)
چکیده مقدمه: هدف از این مطالعه تعیین میـزان شیـوع عفونت های بیمارستانی با مقاومت چند دارویی پسودوموناس آئروژینوزا و آسینتوباکتر بر حسب نوع بخش بستری و نوع عفونت در بیماران بستری شده در بخش های مختلف بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) در سال 1384 بود. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی _ توصیفی در مدت یک سال از ابتدای فروردین تا پایان اسفند 1384 در بیمارستان فوق تخصصی بقیه ا... (عج) انجام شد. بر اساس تعاریف، CDC، بیمارانی که بدون هیچگونه علائم عفونت پذیرش شده و 48 ساعت بعد از بستری دچار علائم عفونت شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. جدا سازی باکتری ها طبق روش استاندارد باکتری شناسی انجام و سپس مقاومت داروئی باکتری های جدا شده بررسی گردید. داده ها به وسیله بسته نرم افزاری spss و با استفاده از آزمون مجذور کای و ضریب کاپا تجزیه و تحلیل شدند و مقادیر 05/0P< بعنوان شاخص معنی دار بودن در نظر گرفته شد. نتایج : در مجموع میزان شیوع عفونت بیمارستانی با مقاومت دارویی چندگانه نسبت به پسودوموناس آئروژینوزا و آسینتوباکتر 3/1 درصد بود که بیشترین میزان مربوط به بخش ICU بود. از مجموع 278 ایزوله MDR جدا شده با مقاومت چند دارویی، 93 (4/33 درصد) مورد شامل 35 مورد (6/12درصد) آسینتوباکتر و 58 مورد پسودوموناس آئروژینوزا (8/20درصد) بود. همچنین بیشترین موارد مربوط به این دو گونه باکتری از نمونه های پنومونی 50 مورد (8/53 درصد) و زخم 18مورد (3/19درصد) جدا گردید. نتیجه گیری نهایی: در این تحقیق میزان کلی شیوع عفونت بیمارستانی با مقاومت چنددارویی در مورد پسودوموناس آئروژینوزا و آسینتوباکتر کمتر از سایر گزارشات جهانی بود، اما از نظر سنی، رده سنی بالای 50 سال و از نظر بخش بیمارستانی، بخش ICUبیشترین فراوانی این نوع عفونت را دارا بودند که با نتایج حاصله از تحقیقات انجام شده دیگر همخوانی دارد. بنابراین اقدامات اساسی جهت شناخت، جلوگیری از انتشار، ریشه کنی و بررسی مقاومت ضد میکروبی این میکروارگانیسم ها، امری ضروری می باشد.
واژه‌های کلیدی: عفونت بیمارستانی، پسودوموناس، آسینتوباکتر، مقاومت چند دارویی
متن کامل [PDF 458 kb]   (3607 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1387/11/8 | پذیرش: 1394/1/31 | انتشار: 1394/1/31


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 1 - ( 1-1386 ) برگشت به فهرست نسخه ها