:: دوره 22، شماره 2 - ( 3-1393 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 50-56 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین برخی شاخص‌های آنتروپومتریک با سن منارک دختران شهر اهواز
نسیبه شریفی1، شهناز نجار2، میترا تدین نجف آبادی1، محمدحسین حقیقی زاده1
1- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، najarshanaz@yahoo.com
چکیده:   (12039 مشاهده)
مقدمه و هدف: متوسط سن منارک به علت تنوع منطقه‌ای از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و فاکتورهای متعددی مانند فاکتورهای محیطی و ژنتیک بر روی زمان شروع منارک تاثیر می گذارد.این مطالعه با هدف تعیین سن منارک و ارتباط آن با برخی شاخص‌های آنتروپومتریک انجام گردید. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که بر روی566 دختر سن 15-8ساله در سال 92-91 انجام شد. نمونه گیری بصورت خوشه‌ای، بطور تصادفی از 4 ناحیه شهر اهواز، 16 مدرسه مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان انتخاب شدند و دانش آموزان دارای شرایط مطالعه، وارد مطالعه شدند. روش گردآوری اطلاعات بر پایه مصاحبه و اندازه‌گیری قد، وزن و شاخص توده بدنی بود. زمان دقیق شروع اولین قاعدگی از آنها پرسیده شد و قد، وزن آنها اندازه گیری شد. پس از جمع آوری اطلاعات داده‌ها کد گذاری شده و با استفاده از نرم افزار spss نسخه19 و آمار توصیفی(جهت تعیین میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شدند یافته ها: نمونه‌های مورد مطالعه شامل 566 دانش آموز سن 15-8 بودند که میانگین سن منارک در دختران شهر اهواز 07.1 ±86.11 بود. سن منارک با قد و وزن رابطه مستقیم و با شاخص توده بدنی رابطه معکوسی داشت. نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه ارتباط بین شاخص‌های آنتروپومتریک با سن منارک وجود دارد. واژگان کلیدی: قد، وزن، شاخص توده بدنی، منارک
واژه‌های کلیدی: قد، وزن، شاخص توده بدنی، منارک
متن کامل [PDF 366 kb]   (1677 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامائی
دریافت: ۱۳۹۲/۶/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۲/۹/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۳/۳/۲۰


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 2 - ( 3-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها