:: دوره 22، شماره 2 - ( 3-1393 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 112-117 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت آلودگی باکتریایی صفحه کلید دستگاه های خودپرداز بانکی در شهرکرد
مصیب نوری، طاهره هاشمی، وسام کوتی، مرتضی سدهی، سیف الله برجیان1
1- ، borjian_s37@skums.ac.ir
چکیده:   (7639 مشاهده)

زمینه: وسایل مورد استفاده بشر همواره به میکرو ارگانیسم های متفاوتی آلوده می شوند و به عنوان منبعی برای انتقال بیماری ها عمل می کنند. از آنجایی که دستگاه های خود پرداز بانکی یکی از کاربردی ترین وسایل روزمره مردم هستند بنابراین این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آلودگی باکتریایی صفحه کلید دستگاه های خودپرداز انجام گرفته است. مواد و روش: در این مطالعه تحلیلی – مقطعی، 59 دستگاه خودپرداز شهرستان شهرکرد به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید. جمع آوری نمونه ها از صفحه کلید دستگاه های خودپرداز با سواپ استریل مرطوب انجام شد و از روش های استاندارد باکتری شناسی جهت تعیین نوع و میزان آلودگی باکتریایی استفاده شد سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمون آماری کای دو و Tمستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که تمامی نمونه های مورد مطالعه از نظر وجود باکتری پاتوژن مثبت بودند و درصد بیشتری(54%)از نمونه ها به باکتری های روده ای آلوده بودند. بین تعداد باکتری با وجود یا عدم وجود روکش پلاستیکی بر روی صفحه کلید ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین بین آلودگی ظاهری صفحه کلیدها و تعداد باکتری موجود ارتباط معنی دار بود (001/0P<). نتیجه گیری: به علت آلودگی باکتریایی قابل توجه در صفحه کلید دستگاهای خودپرداز بانکی، آموزش رعایت بهداشت فردی به کاربران از طریق رسانه های گروهی و یا نصب پیام های بهداشتی در کنار دستگاه های خودپرداز می تواند از انتشار آلودگی و برخی بیماری ها پیشگیری نماید همچنین به نظر می رسد حذف روکش پلاستیکی به دلیل اینکه عاملی در افزایش آلودگی است منطقی باشد

واژه‌های کلیدی: آلودگی باکتریایی، دستگاه های خودپرداز، میکروارگانیسم
متن کامل [PDF 353 kb]   (2497 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1392/6/10 | پذیرش: 1392/12/17 | انتشار: 1393/4/2


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 2 - ( 3-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها